Gök Bilimi İçin Anahtar kelimeler


Işık yılı: Astronomi biliminde kullan lan, işığın boşlukta bir yılda kat ettiği uzaklığa eşdeğer, yaklaşık 10 trilyon kilometreye eşit uzaklık birimi (simgesi -ıy)

Asteroit: Boyutlan 1 000 kilometreyi aşmayan küçük gezegen.

Yıldız: Çekirdeğinde termonükleer tepkimeler gerçekleşen, çok sıcak gazlardan oluşan ve ışık yayan, yaklaşık olarak küresel gökcismi

Gökada: Tutarlılığı çekim gücüyle sağlanan, çok büyük, yıldızlar ve yıldızlar arası maddeler kümesi (Güneş Sistemi'ni barındıran Gökada, büyük G harfiyle gösterilir).

Bulutsu: Yıldızlar arası ortamın gaz ve toz bulutu

Paralaks: Ele alınan belirli bir gökcismi'nin Dünya'ya olan uzaklığına eşit bir uzaklığın, bu gökcisminden hangi açı altında görüleceğini belirten açısal birim (seçilmiş olan referans uzunluk, yani temel alınan uzunluk, Güneş Sistemi'nin içinde bulunan gökcisimleri için Dünya ekvatorunun yarıçapı ve yıldızlar için, Dünya yörüngesinin yançapidır).


Parsek: Astronomide kullanılan ve paralaksı 1 olan bir gökcisminin uzaklığına denk düşen uzaklık birimi (simgesi: pc) (Parsek, 3,26 ışık yılına eşdeğerdir.)

Gezegen: Bir yıldızın, özellikle Güneş'in çevresinde dönen, kendiliğinden ışık saçmayan gökcismi. Uydu. Kütlesi daha büyük bir gök cisminin, özellikle bir gezegenin çevresin de dönen gökcismi.

Güneş Sistemi: Güneş'in baskın bir çe kim uyguladığı Gökada bölgesi, bu böl gede yer alan çeşitli gökcisimlerinin tümü.

Astronomi birimi: Astronomide kullanilan ve Dünya yörüngesinin ortalama yarıçapına, yani 149.597.870 kilometre eşit uzaklık birimi (simgesi- ab). 

Samanyolu: Tam bir gökküre turu yapan ve kendine özgü görünümü, büyük bir yıldız ve yıldızlar arası madde bin kimiyle açıklanan, çevresel biçimi düzensiz, beyazımsı kuşak. Samanyolu, Gökada'mızın gökyüzünde görünen izidir diye tanımlanabilir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İhaleyi ben kazanırsam, geri kalan ücreti ne zaman yatırmalıyım.

İhalede satılan taşınmazların KDV si Nasıl Hesaplanır?

İhaleyi Ben Kazandım. Şimdi Ne Yapacağım?

UYAP İhalelerinde Yanlış Teklif Verirsem Ne Olur?

Muhammen Bedel Nedir? Nasıl Hesalanır? Ne İşe Yarar?

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *