Dünya'dan Astronomi Gözlemleri

        Gözlem Astronomide önemli bir rol oynar. Yorumlamaya imkan veren kuramlardan yola çıkarak, gökcisimlerinin belirgin niteliklerini ve Evren'den kaynaklanan olayları açıklığa kavuşturur, aynı zamanda, kuramcıların varsayımlarını doğrulayan veya çürüten de gözlemdir. Temel astronomik bilgi kaynağı, gökcisimlerinden gelen çeşitli elektromanyetik ışımalardan oluşur. Bunların çoğu, Dünya atmosferi tarafından, az çok soğurulur veya yansıtılır. Dünya yüzeyinde, oldukça dar iki gözlem « pencere »sinden yararlanılır. ilki optik penceredir ve görünür ışıkla buna çok yakın ışınımları (yakın morötesi, yakın kızılaltı) kapsar, ikincisiyse radyo dalgaları penceresidir ve dalgaboyu yaklaşık 0,1 mm ile 15 m arasında değişen Hertz dalgalarından oluşur.


        Astronomide çeşitli aletlerin kullanılmasının amacı, ışımayı toplamak ve bunu, kaydedildiği bir alıcı üzerinde yoğunlaştırmaktır. Daha sonra, kayıtlar uygun bir şekilde işlenerek kullanılan teknikten kaynaklanan hatalar azaltılır ve nihayet yorumlanmaya elverişli bir sonuç elde edilir. Gözlemevleri, Dünya yüzeyinde hiç değilse enlem olarak düzenli bir şekilde dağılsaydı, astronomi açısından büyük yarar sağlanmış olurdu. Gerçekte bunlar, Kuzey Yarıküre'de ve özellikle uzun ve köklü bir bilimsel geçmişe sahip ülkelerde yoğunlaşmıştır. Bu nedenle, Güney Yarıküre'deki (Şili, Avustralya) gözlemevlerini geliştirmek için büyük çaba harcanmıştır. Gözlemevi kurmaya en uygun yerler, kentlerden uzak yükseltiler, yani tepelerdir.


Kaynak: Thema Larousse Tematik Ansiklopedisi.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İhaleyi ben kazanırsam, geri kalan ücreti ne zaman yatırmalıyım.

İhalede satılan taşınmazların KDV si Nasıl Hesaplanır?

İhaleyi Ben Kazandım. Şimdi Ne Yapacağım?

UYAP İhalelerinde Yanlış Teklif Verirsem Ne Olur?

Muhammen Bedel Nedir? Nasıl Hesalanır? Ne İşe Yarar?

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *