Kayıtlar

Don Kişot'un yazarı Miguel de Cervantes Saavedra

-Don Kişot'un yazarı Miguel de Cervantes Saavedra'nın (1547-1616) yaşamı başlıbaşına bir romandır. Beş parasız bir doktorun oğlu  olan Cervantes, göçebe bir yaşam sürmüş ve askerlik mesleğini seçmiştir.       1571'de Osmanlı Donanması'nın ağır bir yenilgiye uğradığı İnebahtı Deniz Savaşı'nda sol elini kaybetmiştir. Türkler'e karşı yaptığı diğer birçok savaştan sonra 1575'te İspanya'ya dönerken Osmanlı kadırgası tarafından tutsak alınmıştır. Beş yıl boyunca tutsak kaldığı Cezayir'e götürülmüş, sonunda İspanya'ya dönebilmiştir. Yoksullara yardım işinde görev almış, ancak kendisine güvenilememiş ve iki kez zimmetine para geçirme suçundan tutuklanmıştır.      Сervantes, kişi olarak Don Kişot'a kesinlikle benzemez. O, ideallerinden oluşan özel bir dünyada yaşayan becerikli biridir. Cervantes, romanının başlangıcında yaptığı açıklamada "Şövalyemizin (Don Kişot) boş zamanlarında, yani yılın sonuna doğru şövalye kitapları okuduğunu bilmekte yara

Tudor Hanedanı

     İki Gül adı verilen savaşın sonucunda Henry Tudor iktidara gelerek 1485-1509 yılları arasında VII. Henry adıyla hüküm sürdü. VII. Henry'nin en büyük kaygısı krallığın temellerini sağlamlaştırmaktı.       Bu, çoğunluğu savaşta ölen soyluların güçsüz düşmesiyle artık kolaylaşmış bir görevdi. Ayrıca krallık, tüccarların ve üreticilerin çıkarlarını uzlaştırma konusunda da dikkatliydi; yurtdışında yarışan tüccarları koruyor ve katı bir para politikası izliyordu.      Krallığın paralarının harcanması konusunda son derece cimri davranılıyor, dış çatışmalardan kaçınılıyordu. Kral, dönemin  ender bir örneği olarak ardılına bir milyon  sekiz yüz bin liralık bir hazine bırakıyordu.      1547 yılına kadar tahtta kalan oğlu VIII.  Henry, çok daha ataktı. 1533 yılında eşi  Aragonlu Catherine'den  boşandıktan sonra kilise ile arası  açıldı. Manastırlar yağmalandı ve  mal varlıkları ele geçirildi.      Saygınlığını yitirme endişesiyle  kral, babasının biriktirdiği  paraları sonuçsuz savaş

I. Selim (Yavuz) -Yavuz Sultan Selim

     Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün doruğuna ulaştığı 16. yüzyıl kötü başladı. I. Selim tahta çıktığında durum ciddiydi: Anadolu'daki Osmanlı gücü, taht üzerinde hak iddia edenler ve İran Hükümdarı Şah İsmail tarafından kışkırtılan göçebe Türkler yüzünden zarar görmüştü. I. Selim sekiz yıllık saltanatı süresinde Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki otoritesini yeniden sağladı.       Topçusu sayesinde 1514'te Şah İsmail'i Çaldıran'da yendi. 1517'de Memluklar'ı yenerek topraklarını ele geçirdi, böylece Osmanlı egemenliğini Afrika'ya kadar genişletti. Kendisine "Yavuz" lakabı takılan I. Selim mükemmel bir komutan ve başarılı bir yöneticiydi.       Sert bir yapıya sahipti. Vezirlerini döverdi ve pek çoğunun da kafasını vurdurdu. Bununla birlikte sanatı ve zanaatçıları severdi. Seferleri dönüşünde İranlı sanatçı ve zanaatçıları beraberinde getirdi. İstanbul'a yerleşen bu kişiler Osmanlı sanatının gelişmesine katkıda bulundu.

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir ?

     Uzun boylu, zayıf, geniş alınlı, kanca burunlu, iri gözlü, yadsınamaz bir yüceliğin izlerini taşıyan Sultan Süleyman dindar, aklı başında, kararlı, yüksek ahlak değerlerine sahip ve anlaşmalarına sadık bir insandı.       Saltanatı boyunca onu Avrupa'ya, üçü de Asya'ya olmak üzere on üç sefere çıktı. Sultan Süleyman'ın stratejik önemini kavradığı Macaristan sürekli çarpışmalara sahne oldu. 1526'da Mohaç'ta Macarlar'ı ve müttefiklerini yenip Budin'i (Buda) ele geçirdi.       Macaristan tahtındaki veraset sorunu Kanuni'yi Avusturya ile karşı karşıya getirdi.       1529'da Viyana'yı kuşattı. Avrupa titriyordu. Ama İstanbul'dan oldukça uzakta bulunan Viyana, Osmanlı ordusunun erişebileceği en uç noktaydı. 1534'ten 1566'ya kadar Doğu Macaristan Osmanlıların eline geçti, Bağdat alındı ve Yemen işgal edildi.       Osmanlı üstünlüğü İran tarafından kabul edildi ve Türk korsanlar sayesinde Trablusgarp, Cezayir, Tunus Osmanlı egemenliği alt

Richard Phillips Feynman Kimdir?

FEYNMAN (Richard Phillips),       ABD'li fizikçi (New York 1918-Los Angeles 1988). Elektronlarla fotonlar arasındaki etkileşim teorisine katkılarından dolayı (kuantum elektrodinamiği) 1965 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

Refik Fersan Kimdir?

     Refik Fersan Türk besteci ve tambur virtüözü (Istanbul 1893-ay.y. 1965). Tamburi Cemil Bey'den ders aldı.  Darülelhan'da tambur öğretmenliği (1917-1923), Riyaseti cumhur Incesaz Heyeti şefliği (1923-1927) yaptı. İstanbul ve Ankara radyolarında, Istanbul Belediye Konservatuvarı'nda çalıştı. Akıcılık ve melodi zenginliğiyle dikkat çeken çalgı eserlerinde yer yer Cemil Bey'in etkisinde kaldı. Başlıca eserleri: nihavent saz semaisi; sultaniyegâh peşrev; Musaha beti Musikiye (rast medhal); nikriz saz se maisi; hicaz peşrev; sultaniyegâh sirto; mahur şarkı (Bir Neşe Yarat Hasta Gönül Sen De Biraz Gül); zavil zeybek (Kirpiğine Sürme Çek, Kına Yak Parmağına); kürdilihicazkâr zeybek (Gözlerin Mavi Mine, Vuruldum Perce mine).

Suyun Devinimi

     Denizler ve okyanuslar yeryüzündeki suların 95'idir ve bu sular tuzludur. Kutuplardaki buzullar bu suların %2'sini hareketsiz bir halde tutarlar. Geri kalan az miktardaki karalardaki tatlı su ise; sulu örtüler, göller, akarsular ve çok az miktarda da olsa atmosferdeki buhardır. Ama bu buhar anakaralardaki bütün hayatın kaynağıdır.       O, aynı zamanda suyun devrinin motorudur; buhar yoğunlaşır, yağışlar kayaların içine sızan ya da denizler kadar akar ve sonunda her zaman buharlaşır. Yeraltı suları doğal olarak temizlenirler, insanlar için çok değerli bir servet, sermayedir gezegen çapında akıllıca yönetilmesi gerekir. Bu sebepten ötürü hidrojeoloji bizim geleceğimiz için çok önemli temel bilim dalı haline geldi.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *